תנאי שימוש באתר מיאמי מוטורס

 1. השימוש באתר "מיאמי מוטורס" שכתובתו הינה www.miamimotors.co.il על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 2. הגלישה באתר והתייחסות לתוכן המוצע בו יהוו כהסכמה מצדך לתנאים אלה.

 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

 4. האתר מוצע לגולשים כמו שהוא (As Is). חברת "מיאמי מוטורס בע"מ" לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתוכן האתר ובצורכי המשתמש באתר.

 5. כל המידע המוצג באתר הינו בגדר מידע בלבד והגולש באתר אשר ישתמש בו לצורך פרטי או עסקי יישא בכל האחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר.

 6. חברת "מיאמי מוטורס" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לגולש או לצד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר או במידע המוצג בו וכן לרבות יישומי אינטרנט המותקנים באתר.

 7. אין לפרש קישורים, שירותים, מדריכים וכל תוכן אשר מוצע באתר כאסמכתא (גושפנקה), אישור או המלצה לביצוע פעולות מסוג כלשהן אשר מומלצים ומוסברים באתר.

 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 9. אין לפרסם את האתר או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פגוע בבעלי האתר, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 10. חברת "מיאמי מוטורס בע"מ" הינה חברת יעוץ בלבד ואיננה יבואן רכב. החברה לא תהיה אחראית לטעויות/אי-דיוקים במפרטי הרכבים השונים.

 11. המשתמש מבין כי הרכבים המוצגים באתר הינם להמחשה וכי חברת "מיאמי מוטורס בע"מ" לא מתחייבת כי הרכב אכן מועמד למכירה. כמו כן הצגת הרכב באתר איננה מהווה ערובה לתקינותו המכנית או מצבו בכלל.

 12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של חברת "מיאמי מוטורס בע"מ" , רחוב המסגר 9 ת"א, טלפון: 037-173-173 .